مناسبترین کتابها برای قبول شدم در المپیاد شیمی چیست؟

+4 رای
پرسیده شد 15 آذر 1391 در شیمی نظری توسط سینا (670 امتیاز)

1 پاسخ

0 رای
 
بهترین پاسخ

طبق گفته های سایت المپیاد ایران کتاب های زیر برای مرحله اول المپیاد شیمی مناسب هستند.

جزوه های آمادگی المپیاد شیمی سایت المپیاد ایران
کتاب چگونه مسائل شیمی را حل کنیم؟
کتاب شیمی عمومی مورتیمر (جلد اول)
کتاب های موضوعی المپیاد شیمی (انتشارات فاطمی)
کتاب مسائل برگزیده شیمی
کتاب مرحله اول المپیادهای شیمی ایران (از ابتدا تا کنون)
کتاب شیمی ۱ و ۲(انتشارات الگوی توسعه نمونه)
کتاب المپیاد شیمی (انتشارات خوشخوان)
کتاب های المپیاد شیمی آمریکا، کانادا، استرالیا

اطلاعات بیشتر در سایت المپیاد ایران

پاسخ داده شد 15 آذر 1391 توسط سعید (32,120 امتیاز)

پرسشهای مرتبط

0 رای
1 پاسخ
30 بازدید
+1 رای
0 پاسخ
144 بازدید
پرسیده شد 20 مرداد 1394 در شیمی نظری توسط کامبیز (50 امتیاز)
+2 رای
1 پاسخ
134 بازدید
0 رای
2 پاسخ
46 بازدید
+3 رای
1 پاسخ
30 بازدید
...