کمک در حل دو مسئله فیزیک (بخش کار وانرژی)؟

+8 رای

کمک در حل دو مسئله فیزیک (بخش کار وانرژی)؟

پرسیده شد 30 آذر 1392 در مکانیک توسط ahmadsowiti (100 امتیاز)
برچسب گذاری مجدد 30 آذر 1392 توسط سعید

به زودی پاسختان را خواهم داد.

1 پاسخ

+1 رای

mg=a*(m+M) با استفاده از قوانین نیوتون
a=mg/m+M
یرعت اولیه ی جسم=0
X=h
با استفاده از فرمول مستقل از زمان جواب بدست می آید.

پاسخ داده شد 2 بهمن 1392 توسط alide1995 (60 امتیاز)
...