کروی ترین شی در طبیعت چیست؟

+8 رای

کروی ترین شی در طبیعت کره زمین چیست؟

پرسیده شد 3 دی 1392 در جانورشناسی توسط آریان (28,210 امتیاز)
بازنگری شد 3 دی 1392 توسط آریان

1 پاسخ

+2 رای
 
بهترین پاسخ

مروارید در بین تمام اشیای قابل مشاهده (بدون نیاز به میکروسکوپ) کروی ترین نمونه در طبیعت بوده و چرخش درون بافت صدف باعث ایجاد این شکل کاملا کروی می شود.
سطح دندانه دار مروارید، به عنوان بافتی که باعث ایجاد نیرو برای چرخش مروارید درون صدف در واکنش به تحرکات محیطی می شود، عامل ایجاد این شکل کاملا کروی عنوان شده است.
مروارید یکی از منحصر به فردترین نمونه های اشکال کروی طبیعی در یک محیط محصور (درون صدف) محسوب می شود.


منبع

پاسخ داده شد 4 دی 1392 توسط سعید (32,120 امتیاز)
انتخاب شده 4 دی 1392 توسط آریان

پرسشهای مرتبط

+6 رای
3 پاسخ
892 بازدید
پرسیده شد 3 دی 1392 در جانورشناسی توسط آریان (28,210 امتیاز)
+8 رای
2 پاسخ
603 بازدید
+3 رای
2 پاسخ
657 بازدید
+4 رای
2 پاسخ
774 بازدید
+3 رای
2 پاسخ
553 بازدید
پرسیده شد 21 آذر 1392 در شیمی نظری توسط آریان (28,210 امتیاز)
...