شارش بار الكتريكي از كدام بار صورت ميگيرد؟؟

+7 رای

جواب اين سوال اين است كه بار مثبت حركت ميكند ولي قبلا بر اين باور بوديم كه الكترون ها در حركت اند.دليل شارش بار مثبت و جواب سوال من مربوط به چيزي به نام حفره است

پرسیده شد 4 دی 1392 در فیزیک کاربردی توسط مهدبه (260 امتیاز)

1 پاسخ

+2 رای

طبق قرارداد،جهت جريان الکتريکی در مدار از پايانه مثبت باتری يا مولد به پايانه منفی آن است
جواب درست تر ودقيق تر اين است

پاسخ داده شد 4 دی 1392 توسط سروه فرامرزی اقدم (6,070 امتیاز)
...