لغزنده ترین ماده در جهان چیست؟

+7 رای
پرسیده شد 11 دی 1391 در فیزیک ملکولی توسط امید (240 امتیاز)
ویرایش شده 12 دی 1391 توسط سعید

1 پاسخ

+1 رای
 
بهترین پاسخ

پلی تترافلوئورواتیلن لغزنده ترین ماده جهان است. پلی تترافلوئورواتیلن به صورت تصادفی توسط Plunkett در سال 1938 کشف شد.

پاسخ داده شد 12 دی 1391 توسط سعید (32,120 امتیاز)

پرسشهای مرتبط

+7 رای
3 پاسخ
3,807 بازدید
+6 رای
2 پاسخ
909 بازدید
+4 رای
1 پاسخ
297 بازدید
پرسیده شد 22 آذر 1392 در جانورشناسی توسط آریان (28,210 امتیاز)
0 رای
0 پاسخ
27 بازدید
پرسیده شد 3 ماه پیش در موارد دیگر توسط آران (4,760 امتیاز)
+6 رای
1 پاسخ
960 بازدید
پرسیده شد 2 اسفند 1392 در جنگل داری توسط مهدی42 (10,180 امتیاز)
...