آیا مایعات مختلف در اثر گرما به یک اندازه منبسط میشوند؟

+5 رای
پرسیده شد 3 بهمن 1391 در علوم کاربردی توسط AMIRPOYAN (120 امتیاز)

1 پاسخ

0 رای
 
بهترین پاسخ

اکثر مواد زمانیکه گرم شوند بین ملکول هایشان فاصله ایجاد می شود و همین فاصله باعث انبساط ماده می شود .
انبساط در مواد مختلف متفاوت است و در مایعات هم این قانون صدق می کند. مایعات بر خلاف گاز ها که همگی به یک اندازه منبسط می شوند آهنگ خاصی برای انبساطشان وجود ندارد و اینکه دما نیز در انبساط مایعات دخیل است.

پاسخ داده شد 3 بهمن 1391 توسط سعید (32,120 امتیاز)
انتخاب شده 18 فروردین 1392 توسط سعید

پرسشهای مرتبط

+1 رای
0 پاسخ
12 بازدید
+1 رای
1 پاسخ
61 بازدید
+1 رای
2 پاسخ
35 بازدید
+1 رای
0 پاسخ
26 بازدید
+2 رای
0 پاسخ
19 بازدید
...