چرا تصوير و صدای تلويزيون و راديو در شب بهتر است؟

+7 رای

به چه علت كيفيت صدا و تصوير تلويزيون و صدای راديو در شب بهتر است؟

پرسیده شد 2 بهمن 1392 در معماهای علمی توسط ناشناس

1 پاسخ

+1 رای

خورشید دارای یک میدان مغناطیسی قویه که زمین و میدان مغناطیسی زمینو تحت تاثیر قرار میده نیمکره ای از زمین که شبه رو به خورشدد نیست درنتیجه امواج رادیویی کمتر تحت تاثیر موج مغناطیسی زمین قرار میگدره اما در روز تحت تاثیره.

پاسخ داده شد 5 بهمن 1392 توسط آرش محمدی بلبان آباد (14,750 امتیاز)

پرسشهای مرتبط

+6 رای
1 پاسخ
627 بازدید
+6 رای
0 پاسخ
55 بازدید
+5 رای
2 پاسخ
51 بازدید
0 رای
1 پاسخ
2,079 بازدید
+6 رای
1 پاسخ
153 بازدید
...