چرا در آینه کاو پرتو مشخص نوع سوم که از مرکز می گذرد ,بازتاب بر روی پرتو تابش می افتد؟

+7 رای
پرسیده شد 19 بهمن 1391 در فیزیک کاربردی توسط elahe (140 امتیاز)

1 پاسخ

+2 رای
 
بهترین پاسخ

پرتوی تابشی که از مرکز آینه می گذرد حکم پرتویی را دارد که از شعاع آینه می گذرد و شعاع همواره بر آینه عمود است و با توجه به اینکه پرتو تابش روی خط عمود می افتد زاویه تابش صفر است بنابراین زاویه بازتاب نیز صفر میشود و پرتو بازتاب روی خط عمود و پرتو تابش می افتد.

پاسخ داده شد 14 مرداد 1392 توسط ShaghayeghSh2 (1,370 امتیاز)
انتخاب شده 17 مهر 1392 توسط سعید

پرسشهای مرتبط

+6 رای
2 پاسخ
158 بازدید
+9 رای
1 پاسخ
224 بازدید
0 رای
1 پاسخ
58 بازدید
+3 رای
2 پاسخ
2,726 بازدید
0 رای
0 پاسخ
81 بازدید
...