چگونه می توان انرژی صوتی را به انرژی قابل ذخیره تبدیل کرد؟

+6 رای
پرسیده شد 2 اسفند 1391 در فیزیک ذرات توسط بهداشت حرفه ای (80 امتیاز)

1 پاسخ

+2 رای

در حال حاضر برخی سنسور ها به نام پیزو الکتریک وجود دارد که در اثر فشار کم انرژی الکترکی تولید می کنند و این انرژی را می توان دخیره کرد. امواج صوتی توانایی اعمال نیرو را دارند به طوریکه در صنعت مهندسی از فرایندی به نام شکلدهی انفجاری برای شکلدهی به ورق های فلزی استفاده می کنند

پاسخ داده شد 8 آبان 1392 توسط مهندس پورنگ (26,530 امتیاز)

پرسشهای مرتبط

+2 رای
1 پاسخ
84 بازدید
+4 رای
1 پاسخ
22 بازدید
+4 رای
1 پاسخ
321 بازدید
+8 رای
5 پاسخ
713 بازدید
0 رای
1 پاسخ
42 بازدید
...