ثابت کنید که88% آب اکسیژن است؟

+3 رای

ثابت کنید که88% آب اکسیژن است؟

پرسیده شد 6 اسفند 1391 در کیهان شناسی توسط علی محمدی (230 امتیاز)

1 پاسخ

+2 رای

با سلام
به طور دقیق تر 89 درصد آب اکسیژن است:
یک مول آب شامل 16 گرم اکسیژن و 2 گرم نیز هیدروژن است.می دانیم که جرم مولی آب 18 است.بنابراین درصد جرمی هیدروژن برابر 100 *(2/18) که برابر 11.11 درصد می شود. همچنین درصد جرمی اکسیژن برابر 100 *(16/18) که برابر 88.88 درصد می شود.

پاسخ داده شد 11 آبان 1392 توسط مهندس پورنگ (26,790 امتیاز)

پرسشهای مرتبط

0 رای
1 پاسخ
27 بازدید
پرسیده شد 13 مهر 1394 در شیمی نظری توسط ناشناس
0 رای
2 پاسخ
61 بازدید
پرسیده شد 9 ماه پیش در کیهان شناسی توسط oe.info (20 امتیاز)
+3 رای
1 پاسخ
140 بازدید
پرسیده شد 6 اسفند 1391 در شیمی معدنی توسط علی محمدی (230 امتیاز)
+7 رای
1 پاسخ
65 بازدید
پرسیده شد 16 آبان 1392 در کیهان شناسی توسط ناشناس
+1 رای
1 پاسخ
47 بازدید
...