چرا %88 آب اکسیژن است

+3 رای

ثابت کنید که چرا 88 درصد اب اکسیژن می باشد

پرسیده شد 6 اسفند 1391 در شیمی معدنی توسط علی محمدی (230 امتیاز)

1 پاسخ

+1 رای

با سلام
به طور دقیق تر 89 درصد آب اکسیژن است:
یک مول آب شامل 16 گرم اکسیژن و 2 گرم نیز هیدروژن است.می دانیم که جرم مولی آب 18 است.بنابراین درصد جرمی هیدروژن برابر 100 *(2/18) که برابر 11.11 درصد می شود. همچنین درصد جرمی اکسیژن برابر 100 *(16/18) که برابر 88.88 درصد می شود.

پاسخ داده شد 11 آبان 1392 توسط مهندس پورنگ (26,790 امتیاز)
...