ماهیت نور چیست؟

+7 رای

ماهیت نور چیست؟
1.بسته انرژی؟
2. فوتون؟
آیا واقعا ماهیت آن کشف شده؟

پرسیده شد 13 اسفند 1391 در فیزیک ذرات توسط pooriad (220 امتیاز)

2 پاسخ

+1 رای
 
بهترین پاسخ

درباره ماهيت نور سه نظريه قالب وجود دارد كه نظريات ديگر زير مجموعه ای از آن ميباشند ؛ نظريه نخست ديدگاه كلاسيك و سنتی نيوتن درباره نور است كه نور را متشكل از ذراتی با جرم و وزنی مشخص بنام فوتون معرفی ميكرد و انتشار نور درامتداد يك خط مستقيم را يكی از دلايل ذره ای بودن آن ميدانست ، ديدگاه دوم نظريه موجی بودن نور است كه پايه های اصلی آن بوسيله يانگ و فرنل پی ريزی شد آنها تلاش ميكردند با اشاره به پديده هايی مانند تداخل و پراش و قطبش نور ثابت كنند كه نور خاصيت موجی دارد ، اما اشكال كار در اين بود كه نور هم خاصيت ذره ای و هم خاصيت موجی بودن را از خود نشان ميداد ، پس موج سوم نور شناخت در قرن بيستم شروع شد ، در اين موج سوم كه انيشتين نيز از طرفدارانش بود ميخواستند ثابت كنند كه نور از بسته های انرژی به نام كوانتوم تشكيل شده است كه دارای خاصيت ذره ای و موجی به صورت توام هستند و جرم و وزن و فركانس دارند .

منبع (+) اطلاعات بیشتر ( + و + )

پاسخ داده شد 17 اسفند 1391 توسط سعید (32,120 امتیاز)
انتخاب شده 25 اسفند 1391 توسط سعید
–1 رای

به نظر من نور همانطور که در سوال شما ذکر شده ، بسته ای از انرژی است.
انسان به ماهیت واقعی مواد آنطور که خداوند نظام طبیعت را خلق کرده است نمی تواند پی ببرد
ما آزمایشاتی انجام می دهیم و خواصی را مشاهده می کنیم و آنها را در حد ادارک خود تحلیل می کنیم
مشاهده می کنیم که نور مانند یک ذزه بسیار کوچک بدون جرم و پر انرژی عمل می کند. انرژی جنبشی دارند و به محل برخورد ضربه وارد می کنند.
کشف می کنیم که در خلا با سرعت ثابت معینی حرکت می کند که یک ثابت جهانی است و در داخل مواد با سرعتهای کمتر حرکت می کند و توقف ندارد مگر اینکه از بین برود
ذرات نور در کنار هم با هم تداخل پیدا کرده آثاری شبیه تداخل امواج از خود نشان می دهند.
ذرات نور با انرژی های بسیار متفاوتی وجود دارند که همه با یک سرعت حرکت کرده ولی نوسانات متفاوتی در درون دارند. هر چه انرژی هر فوتون بیشتر باشد، سرعت ارتعاشش بیشتر است.
چشمان ما آشکارسازهایی دارد که نورهایی با محدوده مشخصی از انرژی را حس می کنند

اما ما نمی دانیم ماهیت واقعی ذرات نور چیست. دقیق ترین توصیفی که من می دانم همان بسته انرژی است که مشخصات ویژه ای دارد.

پاسخ داده شد 14 فروردین 1392 توسط کارشناس (30 امتیاز)
بازنگری شد 14 فروردین 1392 توسط سعید

پرسشهای مرتبط

+6 رای
0 پاسخ
202 بازدید
پرسیده شد 13 اسفند 1391 در فیزیک ذرات توسط pooriad (220 امتیاز)
+1 رای
1 پاسخ
487 بازدید
+1 رای
1 پاسخ
123 بازدید
+2 رای
2 پاسخ
1,026 بازدید
+5 رای
1 پاسخ
189 بازدید
پرسیده شد 29 بهمن 1392 در فیزیک ذرات توسط آریان (28,210 امتیاز)
...