ماهیت نور چیست؟

+6 رای

ماهیت نور چیست؟
1.بسته انرژی؟
2. فوتون؟
آیا واقعا ماهیت آن کشف شده؟

این سوال قبلا پرسیده شده است: ماهیت نور چیست؟
پرسیده شد 13 اسفند 1391 در فیزیک ذرات توسط pooriad (220 امتیاز)
بسته شد 13 اسفند 1391 توسط سعید

پرسشهای مرتبط

+7 رای
2 پاسخ
1,386 بازدید
پرسیده شد 13 اسفند 1391 در فیزیک ذرات توسط pooriad (220 امتیاز)
+1 رای
1 پاسخ
487 بازدید
+1 رای
1 پاسخ
122 بازدید
+2 رای
2 پاسخ
1,025 بازدید
+5 رای
1 پاسخ
189 بازدید
پرسیده شد 29 بهمن 1392 در فیزیک ذرات توسط آریان (28,210 امتیاز)
...