سیلیس چه ویژگی ای داره که باعث میشه نور ازش عبور کنه؟

+5 رای
پرسیده شد 16 اسفند 1391 در شیمی آلی توسط music (1,280 امتیاز)

1 پاسخ

0 رای
 
بهترین پاسخ

سیلیس ( یا سیلیسیم دی اکسید ) به دلیل داشتن ساختارهای بلورین منظم نور را از خودش عبور می دهد. این ویژگی را می توان در انواع شکل های سیلیس در طبیعت ( مانند کوارتز و فلینت ) مشاهده کرد.

منبع (+)

پاسخ داده شد 17 اسفند 1391 توسط سعید (32,120 امتیاز)
انتخاب شده 1 شهریور 1392 توسط سعید

سیلیس یا اکسید سیلیسیوم در شیشه ساختار غیر بلورین و بی شکل (آمورف) دارد
عبور نور از مواد یا جذب آن در مواد مستقیماً به ساختار مولکولی آنها ارتباط ندارد
چنانچه در ماده ای سطوح ممکن انرژی الکترونها به گونه ای باشد که با مقدار انرژی فوتونهای نور تناسب داشته باشند، فوتون ها وارد بر همکنش با الکترونها شده و انرژی فوتون به (معمولاً به الکترونهای ) ماده منتقل می شوند . اگر این فرآیند جذب اتفاق نیفتد، فوتونها از ماده عبور می کنند.

پرسشهای مرتبط

+6 رای
1 پاسخ
306 بازدید
0 رای
1 پاسخ
25 بازدید
0 رای
2 پاسخ
193 بازدید
0 رای
1 پاسخ
22 بازدید
0 رای
0 پاسخ
7 بازدید
...