چرا رنگین کمان به هنگام بارش باران و... همیشه به شکل کمان تشکیل می شود؟!

+8 رای

تابه حال از خودتان پرسیدید که چرا به رنگین کمان، رنگین کمان می گوییم؟!
علت کمانی بودن رنگین کمان چه می تواند باشد؟!

پرسیده شد 12 بهمن 1392 در فیزیک کاربردی توسط آرش اهل دل (7,740 امتیاز)

2 پاسخ

+4 رای
 
بهترین پاسخ

تصور كنيد در حال تماشاي رنگين كماني در طرف شرق باشيد. خورشيد در پشت سر شما (سمت مغرب) قرار دارد و نور آن (تركيبي از تمام رنگهاي رنگين كمان) از جو گذشته و از پشت سر شما به طرف شرق مي رود. سر راه خود با ذرات آب موجود در هوا برخورد مي كند. هنگامي كه يك شعاع نور با يكي از ذرات آب تلاقي پيدا كند، يكي از دو حالت پيش مي آيد:
از آن گذشته و به راه خود ادامه مي دهد، يا به طور جالب توجهي پس از برخورد با قطره آب بازتاب نموده، به عقب برگشته و به سمت ما مي آيد. اين نور بازتاب شده همان نوري است كه رنگين كمان را تشكيل مي دهد.
نور قرمز بيش از همه دچار انحراف شده و رنگ هاي نارنجي و زرد مقداري كمتر از قرمز، و رنگ بنفش كمتر از همه انحراف پيدا مي كند.
از آنجا كه هر رنگ تحت زاويه ي خاصي بازتاب مي نمايدمثلاً راويه ي انحراب شعاع بازتاب شده رنگ قرمز42 درجه و در مورد رنگ آبي40 درجه است. بنابراين هر رنگ در مكان متفاوتي نسبت به رنگ ديگر قرار مي گيرد. رنگ قرمز تعيين كننده مكان رنگهاي ديگر است. اين رنگ با اختلاف 42 درجه اي نسبت به خط فرضي نوري كه از پشت سر ما مي تابد ديده مي شود.
رنگهاي مذكور همراه با هم در يك طيف قوسي شكل قرار مي گيرند. از آنجا كه رنگ آبي يا نيلي با اختلاف 40 درجه نسبت به خط فرضي تابش نور خورشيد ديده مي شود قوس نيلي رنگ همواره پايين تر از قوس قرمز مشاهده خواهد شد.
رنگين كمان يك طيف قوسي شكل ايجاد مي كند، مركز آن هميشه روي خط فرضي بين خورشيد و سرتماشگر واقع شده است.

پاسخ داده شد 13 بهمن 1392 توسط آرش محمدی بلبان آباد (14,750 امتیاز)
انتخاب شده 14 شهریور 1393 توسط مهندس پورنگ
0 رای

چون شکل زمین گرد هست و به همین دلیل رنگین کمان به شکل کمان میباشد .

پاسخ داده شد 26 بهمن 1394 توسط mobin79 (10,310 امتیاز)

پرسشهای مرتبط

+1 رای
0 پاسخ
176 بازدید
+6 رای
1 پاسخ
148 بازدید
+4 رای
1 پاسخ
219 بازدید
+10 رای
2 پاسخ
921 بازدید
+9 رای
3 پاسخ
4,221 بازدید
...