مغز انسان چه جوری پیام های عصبی رو تفسیر میکنه؟

+4 رای

نورون ها (سلول های عصبی ) اثر محرک ها رو به پیام عصبی تبدیل می کنن. این پیام های عصبی به وسیله ی انتقال دهنده های عصبی از یک نورون به نورون دیگه منتقل میشن و نهایتا به مغز یا نخاع می رسن. اینجا نخاع رو بی خیال میشیم... فقط میخوام بدونم مغز چه چوری این پیام ها رو که خیلی هاشون با هم تفاوت دارن تفسیر میکنه؟ با اینکه همه ی سلول های مغز مثل هم هستن!

پرسیده شد 12 فروردین 1392 در کالبد شناسی توسط music (1,280 امتیاز)

1 پاسخ

+1 رای

مغز انسان پیچیده ترین افریده خدا است کل فرایندهای ان را نمی توان توضیح داد اما من باچند مثال سعی میکنم تاحدی جواب را بدهم
چند عدد لامپ با رنگ های مختلف در نظرذ بگیرذید که هر کدام با کلید های مربوطه خود که بهمان رنگ لامپمربوطه است وصل اند حال بدیهی است که با فشار دادن کلید قرمز لامپ قرمز روشن میشود در بدن انسان سیستم عصبی نیز دقیقات بدین صورت است مثلا در چشم چندنوع گیرنده برای سه رنگ اصلی وجود دارد که هرکدام از این گیرنده ها به ناحیهای از مغز متصل اند که اگر ان ناحیه با هر محرکی مستقیما در داخل مغز تحریک شود فرد رنگ مربوطه را به صورت توهمی احساس میکند حال در سیستم بدن این ناحیه از مغز توسط رشته های اعصاب به چشم که در تماس بامحیط بیرون است وصل شده اند که مثلا رشته ای که از ناحیه مربوط به قرمز امده باید حتما به گیرندهای که به طول موج قرمز تحریک میشود متصل باشد حال تنها چیزی که این گیرنده را تحریک میکند طول موج قرمز است که با برخورد به ان یک ایمپالس الکتریکی به ناحیه تشخیص قرمز میفرستد وما ان را درک میکنیم برای رنگها وحسهای دیگر نیز بهمین صورت.

پاسخ داده شد 18 آبان 1392 توسط ناشناس

پرسشهای مرتبط

–2 رای
1 پاسخ
17 بازدید
+2 رای
1 پاسخ
106 بازدید
+1 رای
0 پاسخ
12 بازدید
+7 رای
1 پاسخ
109 بازدید
+6 رای
0 پاسخ
99 بازدید
...