پرسش از روی شکل

+1 رای

شکل زیر پوسیدگی یک گیاه را نشان میده

enter image description here
*- چرا بعد از مدتی نمودار سعود و بعدش نزول دارد؟

**لطفا دلیل علمی بدید و مثل رضا32 فحش ندید **

پرسیده شد 28 بهمن 1392 در گیاه شناسی توسط سیدحسین (1,440 امتیاز)

1 پاسخ

+5 رای

در ابتدا که ميزان ماده غذايی يا برگ زياد است باکتری ها با سرعت زيادی شروع به تجزيه برگ ميکنند .درنتيجه گرمای زيادی آزاد ميشود. در مرحله بعدی با تجذيه کامل مواد غذايی يا برگ باکتری ها سرعت فعاليتشان کم ميشود وگرمای کم تری آزاد ميشود
يعنی پوسيدگی به صورت کامل انجام گرفته و درلحظه آخر گرمايی آزاد نمي شود

پاسخ داده شد 28 بهمن 1392 توسط سروه فرامرزی اقدم (6,050 امتیاز)

ممنون که مثل رضا 32 بی تربیت الکی فحش ندادید و جواب علمی دادید

بسیار ممننوونن

مرسی .ولی شما هم نبايد به ديگران بی احترامی کنيد .هيچ کس بيتربيت نيست .اگه کسی سراغ داری که بی تربيتی کرده تو هم بايد عيبش رو بپوشونی نه اين که با هر سوال و جوابتون ازش حرف ميزنی گفتم بدونی که اين جا جای فحش کاری و بيتربيتی نيست.

پرسشهای مرتبط

+1 رای
0 پاسخ
32 بازدید
+1 رای
0 پاسخ
127 بازدید
پرسیده شد 31 مرداد 1394 در گیاه شناسی توسط محمد مهدی ت (30 امتیاز)
+4 رای
1 پاسخ
133 بازدید
+3 رای
2 پاسخ
2,190 بازدید
پرسیده شد 19 بهمن 1392 در زیست شیمی(بیو شیمی) توسط سیدحسین (1,440 امتیاز)
+2 رای
0 پاسخ
19 بازدید
...