آیا عناصر تشکیل دهنده ماه با عناصر تشکیل دهنده زمین یکی می باشد؟

+3 رای

آیا عناصر تشکیل دهنده ماه با عناصر تشکیل دهنده زمین یکی می باشد؟

پرسیده شد 6 اسفند 1392 در زمین شناسی سیاره ای توسط آریان (28,220 امتیاز)

1 پاسخ

0 رای

طبق یه نظریه خیلی قوی در کیهان شناسی ، ماه در اول وجود نداشته و بعد ها به علت برخورد یک شی اسمانی از زمین کنده میشه و توی مدار خودش قرار میگیره
پس عناصز تشکیل دهنده یکی هستن
اما ممکنه به خاطر جو متفاوت و دمای متفاوت مقدار کمی فرق کنن

پاسخ داده شد 7 اسفند 1392 توسط 3even (1,290 امتیاز)

پرسشهای مرتبط

+4 رای
1 پاسخ
271 بازدید
+4 رای
1 پاسخ
138 بازدید
پرسیده شد 1 اسفند 1392 در زمین شناسی سیاره ای توسط آریان (28,220 امتیاز)
+1 رای
1 پاسخ
90 بازدید
+6 رای
1 پاسخ
121 بازدید
+7 رای
1 پاسخ
112 بازدید
...