رابطه کوسینوس و سینوس با سطح شیب دار

+4 رای

خواهشمندم لطفاً جواب این سوال را با توضیح بنویسید و در این جا نقش زاویه 30 درجه چیست؟

شخصی یک جعبه ی 60 کیلوگرمی را روی سطح شیب دار که با افق زاویه 30درجه ساخته است را با نیروی 400N چهار متر بالا می برد.چند ژول گرما تولید شده؟

پرسیده شد 11 اسفند 1392 در فیزیک کاربردی توسط shiee (60 امتیاز)

1 پاسخ

+2 رای

زمانی جسمی از سطح شیبدار بالا برده می شود هر چه زاویه کوچک مثلث ایجاد شده کمتر باشد بالا بردن جسم با انرژی کمتری همراه خواهد بود.
enter image description here
در شکل بالا w sin θ همان نیرویی است که برای نگهداشتن جسم روی سطح شیبدار لازم است وبا زاویه θ رابطه مستقیم دارد به عبارت دیگر هر چه زاویه θ کمتر شود سینوس آن هم کمتر می شود و p=w sin θ نیز کمتر خواهد شد. و از انجایی که کار انجام شده برای بالا بردن جسم روی سطح شیبدرا برابر حاصلضرب مسافت طی شده در نیروی وارد شده است، در حالتیکه θ کمتر باشد کار کمتری برای بالا بردن جسم صورت می پذیرد.

پاسخ داده شد 25 اسفند 1392 توسط مهندس پورنگ (26,950 امتیاز)

پرسشهای مرتبط

+6 رای
2 پاسخ
171 بازدید
0 رای
1 پاسخ
33 بازدید
+2 رای
0 پاسخ
17 بازدید
+1 رای
0 پاسخ
18 بازدید
+1 رای
1 پاسخ
91 بازدید
...