چگونگی تبدیل قند ساکارز درگیاهان به گلوکز(مثل انار)

+4 رای

گفته شده که قندموجوددرآوند ها ساکارز است پس چگونه قند موجوددر انار گلوکزاست؟ وچگونه تبدیل شده؟

پرسیده شد 17 اسفند 1392 در گیاه شناسی توسط دانش (130 امتیاز)

1 پاسخ

+1 رای

قند ساکارز از از یک گلوکز + یک فروکتوز تشکیل شده
ساخت ساکارز از واحد های سازندش یا تجزیه اون توسط آنزیم ها انجام میشه

پاسخ داده شد 4 فروردین 1393 توسط mohammad (460 امتیاز)
...