شعله آتش در طبخ غذا

+7 رای

بعنوان مثال در آشپزی زمانی که قابلمه محتوای مواد غذایی جوش می آید آیا شدت حرارت تاثیری در زودتر پخته شدن غذا دارد یا نه؟

پرسیده شد 18 اردیبهشت 1392 در فیزیک ملکولی توسط bashir1385 (220 امتیاز)
ویرایش شده 18 اردیبهشت 1392 توسط سعید

1 پاسخ

+1 رای

هنگامی که آب به نقطه جوش می رسد، گرمایی که شما به آب می دهید به گرمای نهان تبدیل میشود ( مثلا گرمایی که برای تبدیل آب به گاز به آب داده می شود). از این به بعد (یعنی بعد از به جوش آمدن آب) دیگر افزایش دمایی نخواهیم داشت و تمام گرمای اضافه که به آب می دهبم برای تبدیل مایع به بخار مصرف می شود. وقتی که تمام آب موجود به بخار تبدیل شد با گرما دادن به بخار آب می توان دمای بخار آب را افزایش داد.
پس می توان نتیجه گرفت که بعد از به جوش آمدن آب غذا، با افزایش شعله اجاق دیگر دمای آب افزایش نمی یابد بلکه آب غذا بخار می شود و دمای بخار افزایش پیدا می کند. اگر درب غذا بسته باشد با افزایش دمای بخار آب دمای پخت غذا هم افزایش پیدا می کند و غذا سریعتر می پزد. اما اگر درب غذا باز باشد بخار آب از ظرف خارج شده و هیچتاثیری در افزایش سرعت پخت نخواهد داشت

پاسخ داده شد 18 اردیبهشت 1392 توسط سعید (32,140 امتیاز)
...