از فرمول های سال دوم دبیرستان استفاده کنید

+2 رای

در پایانه یک فرودگاه یک پیاده رو متحرک دارد که مسافران را از راهروی درازی عبور میدهد.
شخصی بدون استفاده از پیاده رو متحرک طول راهرو را در مدت 150 ثانیه میپیماید.
شخص دیگری با ایستادن روی پیاده رو متحرک طول راهرو را در مدت 70 ثانیه طی میکند .
شخص سومی روی پیاده رو متحرک راه میرود و به اینترتیب طول راهرو را میپیماید.
شخص سومراهرو را در چه مدت طی میکند؟
فرض کنید سرعت راه رفتن فرد اول و دوم یکسان باشد

پرسیده شد 29 اسفند 1392 در فیزیک کاربردی توسط mehran khan (10,520 امتیاز)

لطفا جهت درج پاسخ ، وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسشهای مرتبط

+2 رای
0 پاسخ
30 بازدید
پرسیده شد 29 اسفند 1392 در فیزیک کاربردی توسط mehran khan (10,520 امتیاز)
–1 رای
1 پاسخ
53 بازدید
پرسیده شد 29 اسفند 1392 در فیزیک کاربردی توسط mehran khan (10,520 امتیاز)
+2 رای
0 پاسخ
44 بازدید
پرسیده شد 29 اسفند 1392 در فیزیک کاربردی توسط mehran khan (10,520 امتیاز)
–1 رای
1 پاسخ
54 بازدید
+6 رای
1 پاسخ
296 بازدید
...