از فرمول های دوم دبیرستان استفاده شود

–1 رای

طنابی میتواند حداکثر 70 نیوتون را تحمل کند
اگر طناب را به جرم 4 کیلو وصل کنیم و سر دیگرش را به بالا بکشیم حداکثر شتاب رو به بالا که میتوان به این جرم داد چ مقدار است؟

پرسیده شد 29 اسفند 1392 در فیزیک کاربردی توسط mehran khan (10,520 امتیاز)

1 پاسخ

+2 رای

7.5 متر بر مجذروز ثانیه می شود.
T-mg=ma
70-40=4a پس شتاب بدست می اید. برای تفهیم بهتر از نمودار جسم آزاد زیر کمک بگیرید.
enter image description here
کشش طناب با وزن جرم در حالت استاتیکی برابر است . برای بررسی حالت دینامیکی از قانون دوم نیوتن استفاده کردیم که شتاب حرکت خطی جسم برابر 7.5 متر بر مجذور ثانیه بدست می آید.

پاسخ داده شد 4 فروردین 1393 توسط مهندس پورنگ (26,950 امتیاز)

مر30 جناب مهندس

پرسشهای مرتبط

+2 رای
0 پاسخ
30 بازدید
پرسیده شد 29 اسفند 1392 در فیزیک کاربردی توسط mehran khan (10,520 امتیاز)
+2 رای
0 پاسخ
44 بازدید
پرسیده شد 29 اسفند 1392 در فیزیک کاربردی توسط mehran khan (10,520 امتیاز)
+2 رای
0 پاسخ
27 بازدید
پرسیده شد 29 اسفند 1392 در فیزیک کاربردی توسط mehran khan (10,520 امتیاز)
–1 رای
1 پاسخ
54 بازدید
0 رای
0 پاسخ
65 بازدید
...