اگه تونستی از فرمولای دوم دبیرستان جواب بده نتونستیم اشکال نداره فقط جوابمو بده.

–1 رای

ظرف پر از آبی درون یک آسانسور قرار دارد.
اختلاف فشار را بین دو نقطه درون آب که فاصله عمودی آنها از یکدیگر 25 سانت است در حالات زیر محاسبه کنید.
1)آسانسور با سرعت ثابت 2 متر بر ثانیه در حال بالا رفتن است؟
2)حرکت آسانسور تند شونده و رو به پایین باشتاب 2 متر بر مجذورثانیه باشد؟

پرسیده شد 4 فروردین 1393 در فیزیک کاربردی توسط mehran khan (10,520 امتیاز)

1 پاسخ

+3 رای

باید از شتاب نسبی استفاده بشه اگر جهت حرکت شتابدار درجهت شتاب گرانش بود g رو در فرمول فشار a-g بذار اگر خلاف جهت بود g روa+gبذار اگر سرعت ثابت بود چونa صفره همون gسر جاشه.در نتیجه
1.a=0 p=1000×10×25÷100=2500
2.g=ga=102=8 p=1000×8×25÷100=2000

پاسخ داده شد 11 فروردین 1393 توسط ناشناس (100 امتیاز)

پرسشهای مرتبط

–1 رای
1 پاسخ
53 بازدید
پرسیده شد 29 اسفند 1392 در فیزیک کاربردی توسط mehran khan (10,520 امتیاز)
+2 رای
0 پاسخ
30 بازدید
پرسیده شد 29 اسفند 1392 در فیزیک کاربردی توسط mehran khan (10,520 امتیاز)
+2 رای
0 پاسخ
44 بازدید
پرسیده شد 29 اسفند 1392 در فیزیک کاربردی توسط mehran khan (10,520 امتیاز)
+2 رای
0 پاسخ
27 بازدید
پرسیده شد 29 اسفند 1392 در فیزیک کاربردی توسط mehran khan (10,520 امتیاز)
+1 رای
6 پاسخ
243 بازدید
...