آیا می توان سرعت ستارگان را اندازه گرفت؟

+3 رای

آیا ستاره ها حرکت می کنند؟اگر بله،آیا می توان سرعت ستارگان را اندازه گرفت؟

پرسیده شد 5 فروردین 1393 در ستاره شناسی توسط آریان (28,220 امتیاز)

1 پاسخ

+2 رای

جواب پرسش نخست .بله ستارگان حرکت می کنند ولی چون مانند ستارگان، خورشید و حتی زمین پیرامون مرکز کهکشانی مانند راه شیری با هم می چرخند، از دید ما چرخش و حرکتی دیده نمی شود .
جواب پرسش دوم. سرعت حدودی و نه دقیق ستارگان را می توان برای روشهای متفاوتی اندازه گرفت ولی به دلیل اصل عدم قطعیت تعیین دقیق سرعت ستارگان امکان پذیر نیست ( حداقل تا زمان اکنون)

پاسخ داده شد 14 فروردین 1393 توسط مهندس پورنگ (26,950 امتیاز)

پرسشهای مرتبط

+5 رای
2 پاسخ
97 بازدید
پرسیده شد 29 آذر 1392 در نورشناسی توسط آریان (28,220 امتیاز)
+1 رای
1 پاسخ
159 بازدید
+4 رای
1 پاسخ
341 بازدید
+10 رای
3 پاسخ
3,208 بازدید
0 رای
2 پاسخ
47 بازدید
...