رابطه ی گرانش (g) در عمق زمین چیه؟

+4 رای

اگه خود رابطه هم دقیق پیدا نشد..میشه بفرمایین با چه متغیر هایی رابطه داره؟

پرسیده شد 6 فروردین 1393 در فیزیک کاربردی توسط ناشناس
بازنگری شد 6 فروردین 1393 توسط سعید

1 پاسخ

+2 رای

رابطه ی گرانش برای عمق زمین با سطح و یا خارج آن هیچ تفاوتی ندارد، تنها تفاوت فاصله ی جرم مورد نظر تا مرکز زمین است؛ یعنی r
رابطه ی آن به این صورت است: f=GMm/r^2
در این جا F نیروی گرانش، Gعددی ثابت در SI برابر با شش ممیز شصت و هفت ضرب در ده به توان منفی یازده(با رقم صحیح تایپ نمی شد) است، M جرم زمین برابر با شش ضرب در ده به توان بیست و چهار و m هم جرم جسم مورد نظر است و r فاصله ی جسم(جرم) تا زمین است. اگر شما بر سطح آن باشید متوسط فاصله تان تا مرکز زمین شش ممیز چهار ضرب در ده به توان شش خواهد بود.
نیروی گرانش با G,M,m رابطه ی مستقیم و با r^2 رابطه ی عکس دارد.

پاسخ داده شد 9 فروردین 1393 توسط آرش اهل دل (7,750 امتیاز)
ممنون از لطفتون .حالا رابطه ی خود g چی میشه...در عمق زمین

پرسشهای مرتبط

+4 رای
0 پاسخ
39 بازدید
–1 رای
4 پاسخ
257 بازدید
+1 رای
1 پاسخ
174 بازدید
+8 رای
1 پاسخ
145 بازدید
پرسیده شد 25 دی 1392 در فیزیک کاربردی توسط سروش سلطانی
+1 رای
1 پاسخ
108 بازدید
...