چرا صفحات غیر صیقلی کتاب از صفحات صاف و صیقلی بهتر است؟

+5 رای

لطفا در پاسخ این سوال مرا یاری کنید.

پرسیده شد 11 فروردین 1393 در موارد دیگر توسط parla

2 پاسخ

+2 رای

لطفا بشتر توضیح دهید که منظور شما از بهتر بودن چیست

پاسخ داده شد 14 فروردین 1393 توسط مهندس پورنگ (26,950 امتیاز)
چرا صفحات غیر صیقلی کتاب از صفحات صاف و صیقلی بهتر است؟
–1 رای

یکی از خصوصیات برتر صفحات غیرصیقلی اینه که نور رو بازتاب نمیکنن که این در صفحات صیقلی یا روغنی اتفاق می افته که برای چشم ضرر داره امیدوارم که کمک کننده بوده باشه

پاسخ داده شد 14 فروردین 1393 توسط آرش محمدی بلبان آباد (14,750 امتیاز)
...