یک منبع نور کروی به شعاع 5cmدر فاصله ی یک متری پرده ای میباشد. فرص کدری به شعاع 12cmرا در چه فاصله ای از منبع قرار دهیم تا مساحت نیم سایه حاصل از قرص روی پرده؛سه برابر مساحت سایه شود؟

+8 رای

این پرسش در خصوص سایه و بازتاب نور میباشد . لطفا مرا در پاسخ به این پرسش یاری کنید.

پرسیده شد 11 فروردین 1393 در فیزیک کاربردی توسط parla

1 پاسخ

0 رای

به سوالت رای مثبت دادم اما برات حلش نمی کنم پرتو هارو بکش و با تشابها حلش کن

پاسخ داده شد 18 دی 1394 توسط سینا مومنی (2,040 امتیاز)

پرسشهای مرتبط

+8 رای
3 پاسخ
1,161 بازدید
+6 رای
2 پاسخ
151 بازدید
+9 رای
1 پاسخ
218 بازدید
+6 رای
0 پاسخ
37 بازدید
+4 رای
2 پاسخ
266 بازدید
...