جهت حرکت دنباله دارها نسبت به خورشیدچگونه است؟

+6 رای

چرادنباله دارها خلاف جهت حرکت خورشید حرکت میکنند؟

پرسیده شد 18 فروردین 1393 در کیهان شناسی توسط ساراخیامی

1 پاسخ

+3 رای

هسته دنباله دارها یک توپ از یخ و ذرات غبار سنگی است که شبیه به یک گلوله برفی کثیف یخ زده می باشد در یخ هسته دنبال دارها بیشتر آب منجمد و مواد منجمد دیگر مانند آمونیاک، دی اکسید کربن، مونوکسید کربن و متان وجود دارد.
وقتیکه دنباله دارها وارد قسمت های داخلی منظومه شمسی می شوند گرمای خورشید سبب تبخیر قسمتی از یخ موجود در سطح هسته آنها شده و ذرات غبار و گاز با فشار از دنباله داربه فضا پرتاب می گردد.
پرتوهای خورشید ذرات غبار را از قسمت انتهای آن ها iبه خارج می راند و این ذرات سبب به وجود آمدن دم یا دنباله دار آنها می گردد و همزمان با این اتفاق بادهای خورشیدی که سرعت بالایی در حرکت دارند ذرات باردار الکتریکی را به یون باردار تبدیل نموده و در دنباله آنها جریان می دهد.
دم های دنباله دارها توسط پرتوها و بادهای خورشیدی حرکت داده می شوند همیشه در خلاف جهت خورشید می باشند
به نقل از باشگاه خبرنگاران

پاسخ داده شد 27 فروردین 1393 توسط مهندس پورنگ (26,950 امتیاز)

پرسشهای مرتبط

+1 رای
0 پاسخ
187 بازدید
+6 رای
2 پاسخ
171 بازدید
+1 رای
1 پاسخ
144 بازدید
+7 رای
0 پاسخ
71 بازدید
0 رای
0 پاسخ
5 بازدید
...