با جسمی به جرم 10 گرم و حجم 5سانتی متر مکعب و جسم دیگری که جرم آن 25 گرم و حجم آن 9 سانتی متر مکعب است، آلیاژی ساخته ایم چگالی آلیاژ را محاسبه کنید.

+2 رای

سوال بخش چگالی فیزیک دوم تجربی

پرسیده شد 22 فروردین 1393 در معماهای علمی توسط امین
بازنگری شد 22 فروردین 1393 توسط سعید

1 پاسخ

0 رای

2.1875 مجموع دو جرم تقسیم بر مجموع دو حجم

پاسخ داده شد 14 خرداد 1393 توسط بهزاد (290 امتیاز)

پرسشهای مرتبط

+4 رای
2 پاسخ
417 بازدید
0 رای
6 پاسخ
1,977 بازدید
+7 رای
0 پاسخ
73 بازدید
+6 رای
0 پاسخ
79 بازدید
+4 رای
2 پاسخ
481 بازدید
...