برنج از آلیاژ 2فلز روی و مس به نسبت جرمی 1 به 2تشکیل شده است اگر جرم روی 7/2 گرم بر سانتی متر مکعب و جرم حجمی مس 8/9 گرم بر سانتی متر مکعب باشد جرم حجمی برنج را پیدا کنید.

+4 رای

سوال بخش چگالی فیزیک دوم

پرسیده شد 22 فروردین 1393 در معماهای علمی توسط amin
بازنگری شد 22 فروردین 1393 توسط سعید

2 پاسخ

0 رای

8.3333333333333333

پاسخ داده شد 14 خرداد 1393 توسط بهزاد (290 امتیاز)
0 رای

نسبتش 2 به یکه پس مثل میانگین وزندار عمل میکنیم چون نسبت مس 2 ئه پس باید ضربدر 2 بشه و بعد میانگین بگیریم :
8.3333333333333333 = 3 / [(8.9 . 2) + 7.2]

پاسخ داده شد 28 خرداد 1393 توسط آناهیتا (1,660 امتیاز)

پرسشهای مرتبط

+2 رای
1 پاسخ
807 بازدید
0 رای
0 پاسخ
7 بازدید
+2 رای
1 پاسخ
87 بازدید
+2 رای
0 پاسخ
22 بازدید
0 رای
6 پاسخ
928 بازدید
...