در چه عمقی از دریا فشار بیست برابر جو در سطح آب دریا است؟

+4 رای

فیزیک دوم تجربی
لطفا سریعتر جواب بدین

پرسیده شد 22 فروردین 1393 در معماهای علمی توسط نادان (1,190 امتیاز)

میشه سریع تر جواب بدین

P=ρgh + P0=20P0
ρgh=19P0 «==
اگر P0 رو 10به توان 5 پاسکال درنظر بگیریم ( وبا فرض g=10 متر برمجذورثانیه و چگالی آب هم 1000 کیلوگرم بر مترمکعب ) داریم :
1000.10h=19.100000
h=190m «==

2 پاسخ

+1 رای

ببخشید جواب قبلی اشتباه بود.فشار خود هوا رو در کف دریا حساب نکردم.جواب اینه 196.384

پاسخ داده شد 14 خرداد 1393 توسط بهزاد (290 امتیاز)
0 رای

206.72 متر

پاسخ داده شد 14 خرداد 1393 توسط بهزاد (290 امتیاز)

پرسشهای مرتبط

+8 رای
1 پاسخ
104 بازدید
+6 رای
2 پاسخ
171 بازدید
0 رای
0 پاسخ
5 بازدید
0 رای
0 پاسخ
35 بازدید
+3 رای
2 پاسخ
62 بازدید
...