شاخص مرکزی میانگین که اگر داده ها دارای فراوانی نباشد چه می نامند

+5 رای

شاخص مرکزی میانگین که اگر داده ها دارای فراوانی نباشد چه می نامند

پرسیده شد 22 فروردین 1393 در موارد دیگر توسط ناشناس
بازنگری شد 22 فروردین 1393 توسط سعید

لطفا جهت درج پاسخ ، وارد شوید یا ثبت نام کنید.

...