نسبت فرکانس پیام به فرکانس حامل در مدولاسیون amچیست؟

+6 رای

برای انجام صحیح مدولاسیون amنسبت فرکانس پیام به فرکانس حامل چقدر باید باشد؟

پرسیده شد 24 فروردین 1393 در فیزیک نظری توسط ناشناس
ویرایش شده 21 مهر 1394 توسط مهندس پورنگ

لطفا جهت درج پاسخ ، وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسشهای مرتبط

–2 رای
1 پاسخ
25 بازدید
+1 رای
1 پاسخ
260 بازدید
+2 رای
5 پاسخ
3,000 بازدید
+6 رای
2 پاسخ
158 بازدید
+9 رای
3 پاسخ
4,221 بازدید
...