نسبت فرکانس پیام به فرکانس حامل در مدولاسیون amچیست؟

+6 رای

برای انجام صحیح مدولاسیون amنسبت فرکانس پیام به فرکانس حامل چقدر باید باشد؟

پرسیده شد 24 فروردین 1393 در فیزیک نظری توسط ناشناس
ویرایش شده 21 مهر 1394 توسط مهندس پورنگ

لطفا جهت درج پاسخ ، وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسشهای مرتبط

–2 رای
1 پاسخ
27 بازدید
+1 رای
1 پاسخ
270 بازدید
+2 رای
5 پاسخ
3,229 بازدید
+6 رای
2 پاسخ
181 بازدید
+9 رای
3 پاسخ
4,653 بازدید
...