مقاومت هوا بر روی آزمایش اونگ ساده چه تاثیری دارد

+11 رای

تاثیر مقاومت هوا بر آونگ ساده

پرسیده شد 31 فروردین 1393 در مکانیک توسط فیزیکدان (880 امتیاز)
ویرایش شده 21 مهر 1394 توسط مهندس پورنگ

2 پاسخ

+1 رای

باعث می شود دوره تناوب یا زمان یک نوسان بیشتر شود به عبارت دیگر زمان بیشتری طول می کشد تا اونگ یک نوسان کامل را انجام دهد.

پاسخ داده شد 6 اردیبهشت 1393 توسط مهندس پورنگ (26,950 امتیاز)
0 رای

باعث میشود که مسافت زاویه ای که اونگ طی میکند به مرور کم شده و در نهایت بایستد

پاسخ داده شد 9 ماه پیش توسط ققنوس (660 امتیاز)
...