آیا درون ماه مانند درون زمین داغ است؟

+4 رای

آیا ماه نیز مانند زمین لایه لایه است و اجزایی مانند پوسته و گوشته و هسته دارد؟ و درون آن مانند درون زمین داغ و گداخته است؟

پرسیده شد 31 فروردین 1393 در زمین شناسی سیاره ای توسط آریان (28,220 امتیاز)

1 پاسخ

0 رای

بله . دمایی بین 1327 تا 1427 در جه سلسیوس دارد http://www.space.com/18175-moon-temperature.html .هسته ماه از جنس آهن خشک بوده و اطراف آن به علت فشار و دمای بالا با آهن مذاب گرفته شده است.عمق هسته ماه در حدود ۵۰۰ کیلومتر برآورد شده است.
کرهٔ ماه یکی از اجرام تفکیکیاست بدین معنی که ساختار درونی آن از لایه‌های گوناگونی تشکیل شده‌است.
سه لایه اصلی ماه، پوسته، جُبّه و هسته هستند که ترکیب شیمایی هر یک با دیگری تفاوت دارد. دانشمندان این تفکیک را نتیجهٔ بلوری‌شدن جزء به جزء[۲] یک اقیانوس گدازه‌ای، که کمی پس از تشکیل کره ماه یعنی حدود چهار و نیم میلیون سال پیش رخ داده می‌دانند.http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1_%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C_%D9%85%D8%A7%D9%87

پاسخ داده شد 22 اردیبهشت 1393 توسط مهندس پورنگ (26,950 امتیاز)

پرسشهای مرتبط

+3 رای
1 پاسخ
176 بازدید
+4 رای
1 پاسخ
140 بازدید
پرسیده شد 1 اسفند 1392 در زمین شناسی سیاره ای توسط آریان (28,220 امتیاز)
+6 رای
1 پاسخ
121 بازدید
+6 رای
7 پاسخ
449 بازدید
+7 رای
2 پاسخ
196 بازدید
...