معمای ریاضی

+5 رای

در یک جنگ ۱۰۰ سرباز شرکت کردند و جراحاتی برداشتند. آمار جراحات به شرح زیراست:
۷۰ نفر دست راستشان را از دست دادند
۷۵ نفر دست چپشان را از دست دادند
۸۰ نفر پای راست
۸۵ نفر پای چپ از دست دادند.
حد اقل تعداد افرادی که هر ۴ عضوشان را از دست دادن چندتاست؟

پرسیده شد 4 اردیبهشت 1393 در معماهای علمی توسط mehran khan (10,520 امتیاز)

3 پاسخ

+2 رای
 
بهترین پاسخ

***جواب : ۱۰ نفر

مجموع عضو های از بین رفته ۳۱۰ عضو که در بهترین حالت ۹۰ نفر سه عضوی و ۱۰ نفر ۴ عضوی می شود

اگر x تعداد ۴ عضوی و y تعداد ۳ عضوی در نظر بگیریم :

۴x + 3y=310

x+y=100

با حل دستگاه داریم :

y=90
x=10***

پاسخ داده شد 24 اردیبهشت 1393 توسط mehran khan (10,520 امتیاز)
0 رای

حداقل 15نفر.

پاسخ داده شد 4 اردیبهشت 1393 توسط رضا32 (9,550 امتیاز)
0 رای

حداقل 45نفر

پاسخ داده شد 13 اردیبهشت 1393 توسط فیزیکدان (880 امتیاز)

پرسشهای مرتبط

+1 رای
2 پاسخ
117 بازدید
0 رای
1 پاسخ
89 بازدید
+1 رای
1 پاسخ
213 بازدید
پرسیده شد 17 مرداد 1394 در معماهای علمی توسط آرش محمدی بلبان آباد (14,750 امتیاز)
+1 رای
0 پاسخ
72 بازدید
پرسیده شد 17 مرداد 1394 در معماهای علمی توسط ناشناس
+5 رای
1 پاسخ
134 بازدید
پرسیده شد 28 خرداد 1393 در معماهای علمی توسط کیوان (420 امتیاز)
...