جسمی به طول 2 سانتی متر درفاصله ی 4cmاز آینه ای قرار دارد تصویری به اندازه ی 8cm ایجاد میکند: الف- باذکر دلیل نوع آینه رامشخص کنید. ب- فاصله تصویر تا آینه چقدر است

+4 رای

جسمی به طول 2 سانتی متر درفاصله ی 4cmاز آینه ای قرار دارد تصویری به اندازه ی 8cm ایجاد میکند: الف- باذکر دلیل نوع آینه رامشخص کنید. ب- فاصله تصویر تا آینه چقدر است

پرسیده شد 19 اردیبهشت 1393 در بایگانی توسط ناشناس

1 پاسخ

0 رای

1-چون تصویر بزرگتر از جسم شده است پس اینه مقعراست
2-با استفاده ازنسبت طول جسم و طول تصویر (بزرگنمایی) q را بدست می اوریم q=12cm

پاسخ داده شد 12 خرداد 1394 توسط یرستان (400 امتیاز)

پرسشهای مرتبط

+6 رای
2 پاسخ
170 بازدید
+4 رای
2 پاسخ
398 بازدید
+8 رای
1 پاسخ
104 بازدید
+2 رای
1 پاسخ
873 بازدید
+1 رای
1 پاسخ
174 بازدید
...