معما ی نا خفن

+1 رای

رادیکال2رادیکال2رادیکال2*...
بی نهایت بار تکرار میشود

پرسیده شد 25 اردیبهشت 1393 در معماهای علمی توسط arian (6,720 امتیاز)

1 پاسخ

+3 رای
 
بهترین پاسخ

جواب مساوی 2 است زیرا:
A=راديكال2 راديكال2 راديكال2
Aبه توان 2=2*راديكال2 راديكال2 راديكال2
A/Aبه توان2=2A/A
A=2

پاسخ داده شد 28 اردیبهشت 1393 توسط محمدجواد بهمنی (340 امتیاز)
انتخاب شده 5 خرداد 1393 توسط arian

پرسشهای مرتبط

0 رای
1 پاسخ
54 بازدید
پرسیده شد 25 اردیبهشت 1393 در معماهای علمی توسط arian (6,720 امتیاز)
+6 رای
1 پاسخ
177 بازدید
پرسیده شد 24 فروردین 1393 در موارد دیگر توسط آرا6 (1,530 امتیاز)
+3 رای
3 پاسخ
206 بازدید
پرسیده شد 4 اردیبهشت 1393 در معماهای علمی توسط mehran khan (10,520 امتیاز)
+4 رای
2 پاسخ
297 بازدید
پرسیده شد 4 اردیبهشت 1393 در معماهای علمی توسط mehran khan (10,520 امتیاز)
+5 رای
3 پاسخ
440 بازدید
پرسیده شد 4 دی 1392 در معماهای علمی توسط bayat71mohamad (8,810 امتیاز)
...