آیا تصویر کامل و واضحی از جهانی که در آن زندگی می کنیم وجود دارد؟

+2 رای
پرسیده شد 2 مهر 1391 در کیهان شناسی توسط سعید (32,120 امتیاز)

2 پاسخ

+3 رای
 
بهترین پاسخ

تا کنون تصویر واضحی از جهانی که در آن هستیم وجود ندارد زیرا همانطور که می دانیم زمانی امکان بدست آوردن تصویری از یک جسم یا منطقه به وجود می آید که ما از خارج از آن شیئ به آن نگاه کنیم حال به دلیل اینکه ما انسان ها در این جهان زندگی می کنیم پس نمی توانیم تصویر مشخصی از این جهان داشته باشیم.
ولی گاها تصاویری منتشرمی شود که بر پایه حدس و گمان می باشند

پاسخ داده شد 2 مهر 1391 توسط سعید (32,120 امتیاز)
بازنگری شد 4 مهر 1392 توسط سعید
+2 رای

جهان را از دو نظر یکی در اندازه های بسیار بزرگ ودیگر در اندازه های بسیار کوچک بررسی میکنیم،در اندازه بزرگ به شکل وساختار ستاره ها ابر نواختر ها و سیاهچاله ها میپردازیم تلسگوپها براساس مکانیسمشان شامل نوری ،رادیویی،اشعه گاما و... تصاویر و ساختاری از انها به ما نشان داده اند البته در مورد سیاهچاله ها اطلاعات کاملی نداریم چون انها هیچ نور ،اشعه یا گرمایی ساتع نمیکنند چون تمام انها را با جاذبه بسیار خود فرو میخوردبنابراین تصویری از انها نداریم البته این تعریف و خاصیت سیاهچاله هاست.از نظر شکل کلی جهان اشکال مختلفی پیشنهاد شده است ّکروی استوانه ای زین اسبی،و(پیکسلی که نظریه خودم است البته من در حد نظریه دادن نیستم اما واژه دیگری پیدا نکردم)
ازلحاظ اندازه های کوچک از زمان کشف اتم تا امروز که ذرات هیگز ودیگر ذرات زیر اتمی کشف شده اند تصور بهتری از جهاناطرافمان به ما داده اند کوجکترین فاصله مکانی نبز 10به توان منفی35متر میباشد.البته همانطور که سعید جان گفتند مابرای اینکه تصویر کلی از تمام جهان داشته باشیم باید از جهان خارج شویم که این یک پارادوکس واضح است.
البته اگر بخواهیم از دیدی فلسفی به قضیه نگاه کنیم هرانچه که ماازمحیط درک میکنیم خود واقعیت نیست بلکه متناسب با واقعیت است

پاسخ داده شد 21 آبان 1392 توسط آرش محمدی بلبان آباد (14,750 امتیاز)
بازنگری شد 21 آبان 1392 توسط آرش محمدی بلبان آباد

پرسشهای مرتبط

0 رای
3 پاسخ
134 بازدید
0 رای
2 پاسخ
60 بازدید
+7 رای
1 پاسخ
404 بازدید
+8 رای
5 پاسخ
450 بازدید
+8 رای
1 پاسخ
203 بازدید
...