چراازm مولالیته استفاده می کنیم؟

+4 رای

چرادربیان ریاضی قانون رائول ازm مولالیته استفاده شده است نه از سایربیان های غلظت؟

پرسیده شد 20 خرداد 1393 در دانشگاه توسط ناشناس

لطفا جهت درج پاسخ ، وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسشهای مرتبط

+4 رای
0 پاسخ
29 بازدید
0 رای
0 پاسخ
25 بازدید
+2 رای
1 پاسخ
19 بازدید
+1 رای
1 پاسخ
56 بازدید
0 رای
0 پاسخ
20 بازدید
...