درتیتراسیون اسید-باز برای کارهای دقیق توصیه می شودآب مقطرراقبل ازاستفاده بجوشانید تاCO2 محلول درآن خارج شود چنانچه این کاررانکنید CO2 چه تاثیری برروی نتایج می گذارد؟

+5 رای

درتیتراسیون اسید-باز برای کارهای دقیق توصیه می شودآب مقطرراقبل ازاستفاده بجوشانید تاCO2 محلول درآن خارج شود چنانچه این کاررانکنید CO2 چه تاثیری برروی نتایج می گذارد؟

پرسیده شد 21 خرداد 1393 در دانشگاه توسط ناشناس

لطفا جهت درج پاسخ ، وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسشهای مرتبط

+10 رای
3 پاسخ
498 بازدید
+6 رای
3 پاسخ
103 بازدید
+1 رای
2 پاسخ
41 بازدید
+1 رای
1 پاسخ
27 بازدید
+1 رای
0 پاسخ
14 بازدید
...