بارسیدن به نقطه ختم عمل رنگ ارغوانی ضعیف وپایداربدست می آید وحجم سودمصرفی یادداشت می شوداماباگذشت زمان چند دقیقه ای دوباره این رنگ ازبین می رود.چرا؟واکنش های اتفاق افتاده چیست؟

+5 رای

بارسیدن به نقطه ختم عمل رنگ ارغوانی ضعیف وپایداربدست می آید وحجم سودمصرفی یادداشت می شوداماباگذشت زمان چند دقیقه ای دوباره این رنگ ازبین می رود.چرا؟واکنش های اتفاق افتاده چیست؟

پرسیده شد 21 خرداد 1393 در دانشگاه توسط ناشناس

لطفا جهت درج پاسخ ، وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسشهای مرتبط

0 رای
1 پاسخ
43 بازدید
+5 رای
0 پاسخ
150 بازدید
+4 رای
1 پاسخ
225 بازدید
+3 رای
2 پاسخ
62 بازدید
0 رای
0 پاسخ
26 بازدید
...