فرق گرانش زمین و گرانش در فضا (فضا زمان)

+1 رای

چگونه گرانش باعث شده اجزای زمین از هم نپاشند یعنی باز هم خمیدگی فضا زمان باعث شده که اجزای زمین متلاشی نشوند؟

پرسیده شد 12 تیر 1393 در نسبیت عام توسط moon

1 پاسخ

0 رای

از هم نپاشیدن اجزای زمین ربطی به خمیدگی فضا و زمان ندارند. . وجود گرانش یا جاذبه سبب از هم نپاشیدن اجزای ان است
enter image description here

پاسخ داده شد 23 تیر 1393 توسط مهندس پورنگ (26,570 امتیاز)
بازنگری شد 11 آذر 1393 توسط مهندس پورنگ

پرسشهای مرتبط

+3 رای
1 پاسخ
3,826 بازدید
+5 رای
4 پاسخ
407 بازدید
+1 رای
1 پاسخ
425 بازدید
0 رای
0 پاسخ
43 بازدید
+5 رای
3 پاسخ
441 بازدید
...