آیا جاذبه بر اجسام داخل آب اثر می کند

+1 رای

آیا جاذبه بر اجسام داخل آب تاثیر دارد اگر دارد پس چرا در فرمول چگالی وزن جایی ندارد؟

پرسیده شد 5 مرداد 1393 در مکانیک جامدات توسط ناشناس

1 پاسخ

+1 رای
 
بهترین پاسخ

تاثیر می گذارد.
چگالی و وزن مخصوص دو مفهوم متفاوت اند. چگالی (Density) enter image description here مقدار ماده ای است که واحد حجم اشغال می کند ولی وزن مخصوص (specific weight)، وزن ماده موجود در واحد حجم یا به عبارت دیگر نیروی جاذبه گرانشی وارد بر آن است enter image description here
enter image description here

پاسخ داده شد 16 مرداد 1393 توسط مهندس پورنگ (26,950 امتیاز)
بازنگری شد 11 آذر 1393 توسط مهندس پورنگ

پرسشهای مرتبط

+2 رای
2 پاسخ
397 بازدید
+10 رای
7 پاسخ
1,499 بازدید
+1 رای
0 پاسخ
27 بازدید
+1 رای
1 پاسخ
152 بازدید
+3 رای
2 پاسخ
2,866 بازدید
...