ایا کوه ها در سرعت چرخش زمین نقش دارند؟

+4 رای

من شنیده بودم که سرعت چرخش کره زمین به کوه ها بستگی داره.این طوره؟؟؟

پرسیده شد 8 مرداد 1393 در زمین شناسی توسط سروه فرامرزی اقدم (6,070 امتیاز)

3 پاسخ

+2 رای
 
بهترین پاسخ

تاثیر داره. کره زمین یک جسم کره ای و مدور در نظر بگیرید وجود کوه های به عنوان جرم روی آن می تواند باعث چرخش کند تر و تند تر زمین شود هرچه کوه ها به مرکز زمین نزدیک تر باشند ممان اینرسی زمین (ممان اینرسی (Moment of inertia) یا همان گشتاور ماند در واقع میزان مقابله جسم در برابر چرخش از حالت طبیعی حول محور مشخصی است) کاهش یافته و طبق معادله * بر سرعت چرخش آن افزوده می شود و هرچه فاصله کو های از محور دوران زمین بیشتر باشد، چرخش آن کند تر خواهد بود. هر چه کوه های نزدیک محور دوران زمین سنگین تر باشند ممان اینرسی زمین کمتر خواهد شد ودر نتیجه سرعت چرخشی زمین هم بیشتر خواهد بود
* enter image description here

در رابطه بالا I ممان اینرسی و W سرعت زاویه ای و L گشتاور زاویه ای است.

پاسخ داده شد 20 مرداد 1393 توسط مهندس پورنگ (26,950 امتیاز)
انتخاب شده 3 شهریور 1393 توسط سروه فرامرزی اقدم

ممنونم اقای مهندس که راهنماييم کردی

خواهش می کنم.

0 رای

فکر نکنم!!!!!!¡¡¡¡¡¡¡¡¡

پاسخ داده شد 8 مرداد 1393 توسط mehran khan (10,520 امتیاز)

ولی اخه...!!!!!!!!!!!!!!!!!!

0 رای

اخه چرخش کوه چه ربطی ممکنه داشته باشه؟!

پاسخ داده شد 12 مرداد 1393 توسط Lovesick (980 امتیاز)

پرسشهای مرتبط

+9 رای
1 پاسخ
68 بازدید
0 رای
1 پاسخ
20 بازدید
پرسیده شد 1 ماه پیش در تکنولوژی توسط zakiehmalakooti (2,650 امتیاز)
+3 رای
2 پاسخ
1,567 بازدید
+6 رای
1 پاسخ
111 بازدید
+8 رای
1 پاسخ
888 بازدید
...