دلیل تغییر فصول چیست؟

0 رای

چرا در مواقعی از سال (فصل تابستان) زمین گرمای بیشتری از خورشید دریافت می کند و در مواقعی(فصل زمستان) گرما و نیرویی کمتر؟
دلیل این امر چیست؟

پرسیده شد 13 مرداد 1393 در سیاره شناسی توسط آریان (28,190 امتیاز)

1 پاسخ

+1 رای
 
بهترین پاسخ

دلیل تغییر فصول گردش زمین به دور خورشید در مدت یکسال است و دلیل گرم بودن نیمی از زمین در تابستان، نزدیک تر بودن ان به خورشید در همان لحظه نیمه دیگر زمین به دلیل دور بودن از خورشید و قرار نگرفتن روبروی ان زمستان را تجربه می کنند.
enter image description here
البته زمین با زاویه حدودی 23/5 درجه دور خورشید می چرخد .enter image description here

پاسخ داده شد 16 مرداد 1393 توسط مهندس پورنگ (26,570 امتیاز)
انتخاب شده 16 مرداد 1393 توسط آریان

پرسشهای مرتبط

0 رای
1 پاسخ
26 بازدید
پرسیده شد 18 اسفند 1394 در نورشناسی توسط saeidtoa69 (40 امتیاز)
0 رای
1 پاسخ
88 بازدید
پرسیده شد 2 بهمن 1394 در سیاره شناسی توسط Parsa alimohammadi (290 امتیاز)
+2 رای
1 پاسخ
780 بازدید
+1 رای
1 پاسخ
140 بازدید
پرسیده شد 31 اردیبهشت 1395 در شیمی آلی توسط محمد رضا
0 رای
2 پاسخ
176 بازدید
پرسیده شد 18 بهمن 1393 در موارد دیگر توسط yasimemar (30 امتیاز)
...