دو عدد با دقت اندازه گیری های متفاوت رو چطور میشه باهم جمع تفریق تقسیم ویا ضرب کرد؟

+13 رای
سلام
میخواستم بپرسم دو عدد با دقت اندازه گیری های متفاوت رو چطور میشه باهم جمع تفریق تقسیم ویا ضرب کرد؟
مثال:                                                                                            ؟=2.2÷3.54             ؟=2.2*3.54            ؟=2.2-3.54     ؟=2.2+3.54
پرسیده شد 11 مهر 1391 در فیزیک کاربردی توسط ناشناس

1 پاسخ

0 رای

شما می توانید از تناسب استفاده کنید

پاسخ داده شد 14 مهر 1391 توسط ناشناس

پرسشهای مرتبط

+10 رای
3 پاسخ
3,208 بازدید
+4 رای
1 پاسخ
341 بازدید
+1 رای
2 پاسخ
133 بازدید
+7 رای
1 پاسخ
269 بازدید
+2 رای
2 پاسخ
189 بازدید
...