دو عدد با دقت اندازه گیری های متفاوت رو چطور میشه باهم جمع تفریق تقسیم ویا ضرب کرد؟

+12 رای
سلام
میخواستم بپرسم دو عدد با دقت اندازه گیری های متفاوت رو چطور میشه باهم جمع تفریق تقسیم ویا ضرب کرد؟
مثال:                                                                                            ؟=2.2÷3.54             ؟=2.2*3.54            ؟=2.2-3.54     ؟=2.2+3.54
پرسیده شد 11 مهر 1391 در فیزیک کاربردی توسط ناشناس

1 پاسخ

0 رای

شما می توانید از تناسب استفاده کنید

پاسخ داده شد 14 مهر 1391 توسط ناشناس
...