فرق اضطراب و فشار روانی چیست؟

+1 رای

لطفا کوتاه و مختصر.
با تشکر

پرسیده شد 25 مرداد 1393 در کالبد شناسی توسط سپهر (6,240 امتیاز)

1 پاسخ

+1 رای

اضطراب يک احساس ناخوشايندي از ترس و بيم است که همراه با يک يا چندين عکس العمل فيزيولوژيکي مانند تپش قلب و عرق است. بعضي از افراد اغلب به طور نامحسوسي مضطرب هستند که به عنوان ويژگي و صفت اضطراب ناميده مي شود. وقتي که اضطراب فقط در يک موقعيت و وضعيت خاصي تجربه مي شود، آن را اضطراب و نگراني وضعيت مي نامند. انواع آزمونهاي روان شناسي و فيزيولوژيکي جهت سنجش اضطراب وجود دارد و مي تواند مورد استفاده قرار بگيرد. بعضي از اين آزمونها جهت پيش بيني چگونگي عکس العمل يک فرد در تجارب و آزمايشهاي شرطي شدن، يادگيري حِرَف و مشاغل و امتحانات مورد استفاده قرار مي گيرد.
فشار رواني خيلي شبيه به اضطراب است. مفهوم استرس يا فشار رواني در ابتدا جهت توضيح چگونگي عکس العمل بدن در مقابل بيماريها، صدمه ها و/يا ساير ضربه ها و ناراحتيها به کار برده مي شد. اما بعدها به مواردي که فرد آنها را به عنوان عوامل تهديدکننده براي خود مي داند نيز گفته شد. علاوه بر عکس العملهاي فيزيولوژيکي که همراه با فشار رواني است، تعدادي از عکس العملهاي هيجاني نيز از قبيل خشم، غمگيني نيز همراه با فشار رواني است. منظومه(2) فعاليتهاي شديد که تحت عنوان رفتار نوع A شناخته شده اند، به خصوص داراي ويژگي فشار رواني هستند. کساني که داراي چنين رفتاري هستند، در معرض خطر ابتلا به امراض قلبي قرار دارند. اين گونه افراد به احتمال قوي، مردماني ناراضي هستند که نياز مبرمي به کنترل کردن و مهار کردن تمام مردم و تمام اشيا و امور را دارند. و اغلب با کساني که با آنها برخورد مي کنند، به مخالفت بر مي خيزند.

پاسخ داده شد 22 آبان 1393 توسط alim1380 (4,080 امتیاز)

پرسشهای مرتبط

+2 رای
1 پاسخ
258 بازدید
پرسیده شد 15 فروردین 1394 در اینترنت توسط 123
–1 رای
1 پاسخ
278 بازدید
+5 رای
1 پاسخ
928 بازدید
پرسیده شد 19 بهمن 1392 در شیمی نظری توسط سیدحسین (1,450 امتیاز)
+8 رای
1 پاسخ
1,001 بازدید
پرسیده شد 18 آبان 1392 در اینترنت توسط yavar110 (780 امتیاز)
+1 رای
0 پاسخ
55 بازدید
...