در یک تصاعد حسابی جمله هفتم از جمله یازدهم 12 واحد بیشتر است.قدر نسبت آن چیست؟

+8 رای

پرسشم پرسشی سخت می باشد.لطفا در اسرع وقت پاسخ دهید.

پرسیده شد 28 تیر 1392 در ریاضیات کاربردی توسط آرشیا123 (180 امتیاز)

2 پاسخ

+2 رای

اینطور که من حساب کردم قدر نسبت این سوال -3 می شود.

روش محاسبه جواب :


طبق فرمول enter image description here اگر به جای am یک حرف مثلا a بگذاریم و با توجه به اینکه سوال گفته است "جمله هفتم از جمله یازدهم 12 واحد بیشتر است" به جای an هم a+12 قرار دهیم و با توجه به صورت سوال که n و m را داده است ( n=7 و m=11 ) آنها را در فرمول قرار دهیم می توانیم d یعنی قدر نسب را به راحتی بدست آوریم که پس از حل فرمول به جواب -3 خواهیم رسید.

پاسخ داده شد 28 تیر 1392 توسط سعید (32,140 امتیاز)
+2 رای

قدر نسبت 3 میشود

پاسخ داده شد 31 فروردین 1393 توسط فیزیکدان (880 امتیاز)
...